Timitanár Digisuli

LÁTOGATÓK SZÁMA
  • 167 004
Partner

Konrad Zuse
(1910-1995)

1910-ben született a németországi Berlinben. Tanulmányait Berlin-Charlottenburgban a Technische Hochschule mérnöki szakán fejezte be. Végzés után egy repülõgépgyár tervezõjeként kezdett el dolgozni. Elsõ gépének építését még fõiskolásként kezdte el, 1934-tõl fogalmazódott meg benne egy automatikus számolóberendezés terve.

A Hamburg közeli hünfeldi házában élt és dolgozott egészen haláláig a számítógépes úttörõk egyik legnagyobb alakja.

Ha Konrad Zuse nem a háborús Németországban él, akkor ma senki sem vitatná, hogy a számítástechnika nagyon sok hardver és szoftver újdonsága tõle származik. A háborúban vesztes Németországból nem jutottak el a hírek a világba, szinte senki sem tudta, hogy van ott egy feltaláló, aki használt jelfogókból számítógépet épít és közben számos újdonságot fedez fel ebben az addig nem is létezõ tudományban.

Az elsõ számítógépe, amit 1934-ben építészhallgatóként kezdett el fejleszteni – a Z1, emelynek egy darabját haláláig az otthonában õrizte–, egy mechanikus számítógép volt. Ez a gép leginkább Babbage gépével rokon.

Később jelfogós berendezéseket épített. Az elsõ jelfogós modell a Z2 volt, majd – még a háború elõtt és alatt – elkészült a Z3 és a Z4 valamivel késõbb a Z5, majd a Z11, valamennyi modell jelfogós berendezés volt. (Egy Z11-es Magyarországon is mûködött..)

Azt is kevesen tudják, hogy a Z3-as, ami 1941-ben készült el, volt a világon az elsõ programvezérelt számítógépAz ezzel kapcsolatos jegyzeteiben Konrad Zuse már leírja a tárolt program elvét, amit a világ Neumann elvként ismer. Haláláig hasztalanul próbálkozott Zuse bizonyítani, hogy a tárolt program elvét évekkel korábban leírta, mint Neumann János, õ már kitalálta és alkalmazta is.

Az elsõ elektroncsöves gépeit, a Z20-at, a Z21-et és a Z22-t (az elsõ kettõ csak tervek formájában született meg, a harmadik meg is épült) csak 1955-ben kezdte el tervezni és építeni.

Ezután már a tranzisztoros Z23 és a Z24 gépek jöttek, ezeket a gépeket Zuse tudományos feladatok megoldására tervezte. A következõ gép a Z31-es egy kisméretû, olcsó és fõleg gazdasági számításokra szánt berendezés volt, amit tulajdonképpen a gyors technikai fejlõdés ölt meg.

Ezek után ugyanis – nemsokára – megjelentek az integrált áramkörök, amelyek teljesen megváltoztatták a számítógépipart szerte a világon és megkondították a harangot az olyan kis számítógépgyárak felett, mint a ZUSE KG, ahol szinte manufakturális módon gyártották a nagyon szellemes konstrukciójú számítógépeket.

Zuse élete utolsó éveiben a számítástechnika elméleti kérdéseivel foglalkozott, a számítástechnika és az automatika kapcsolatával, az önreprodukáló automatákkal.

Zuse igen jó nevû festõ is volt, a képeibõl több tárlatot is rendeztek.

MESEKIRAKÓ

SZENTESKIRAKÓ
PanniWord 2.web
Szentes képekben – régi
FlashMatek